Sponzorství v podobě knih do soutěží a dary za rok 2014, 2015, 2016:

TJ Sokol Dřevčice, sponzorské dary.

Ivo Nepeřil, Larpové projekty – knihy do soutěží Heroes 5

Akademie múzických umění v Praze – knihy do soutěží

Nadační fond studentů Filozof. fakulty MU v Brně – knihy do soutěží

Občanské sdružení I.V.S.A. v Brně (Veterinární fakulta) – knihy do soutěží

Občanské sdružení „TETŘÍVEK“, dětský tábor – knihy do soutěží

Matiční gymnázium Ostrava – knihy do školní knihovny

Středisko volného času Doris, Šumperk – knihy do soutěží a pro dětský tábor

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh – knihy do soutěží pro dětské tábory

Sportovní klub SK Beach klub Praha