Nakladatelství FANTOM Print

Najdete nás v Ostravě (pokud by se vám chtělo :-). Vydáváme od roku 1999. Od samotného počátku jsme se specializovali na sci-fi a fantasy. V naší „stáji“ najdete známá jména, ale i autory či autorky, kterým jsme na česko-slovenském trhu teprve cestičku „prošlapali“. Postupně jsme se vypracovali na TOP pozici čistě žánrových nakladatelství v počtu vydaných titulů za rok. Pokud nedojde k nějakému kolapsu na naší straně či nečekanému vzepětí u konkurence, pak hodláme tuto pozici udržet i v letech budoucích.

Mailový kontakt je fantom@fantomprint.cz

Odpovědný redaktor: Libor Marchlík – fantom@volny.cz

Marketing: Jan Kopeček – jan.kopecek.jk@gmail.com

Naše prodejny

Naše knihy by měly být k dostání ve všech knihkupectvích i hypermarketech. Pokud neuspějete tam, můžete zkusit štěstí v našich firemních prodejnách v Ostravě, Brně a Praze.

Praha – knihkupectví FANTASYA, Šafaříkova 370/11, Praha – Vinohrady, 734 751 684, praha@fantasya.cz. Otevřeno PO-PÁ 10:00–12:30 a 13:00–18:00

Pražskou MHD se k prodejně dostanete nejsnáze metrem trasy „C“, zastávka I.P. Pavlova, nebo trasy „A“, zastávka Náměstí Míru, (oboje přibližně 600 m). Dále tramvají číslo 23 a 11, zastávka Bruselská, přibližně 250 m.


Ostrava – knihkupectví MATRIX, Hollarova 6, 774 404 024, matrix01@volny.cz. Otevřeno PO-PÁ 9–17

Ostravskou MHD se k prodejně dostanete tramvajemi číslo 1, 2, 4, 8 a 12, zastávky ELEKTRA nebo STODOLNÍ (je to napůl cesty mezi oběmi). Nebo trolejbusy 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109 a 110 a busy 38 a 71, zastávka HUSUV SAD.


Brno – knihkupectví ARRAKIS, Veveří 24, 774 254 384, arrakis1@volny.cz. Otevřeno PO-PÁ 9:00–13:00 13:30–17:00

Brněnskou MHD se k prodejně dostanete tramvajemi číslo 3, 11, 12 a 13, zastávka GROHOVA. Nebo trolejbusy x25, 32, 34 a 36, zastávka SMETANOVA.

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

FANTOM Print, Hollarova 1014/6, Ostrava 1, 702 00, Česká republika
IČO: 47837926
DIČ: 6309260177
Dodavatel je plátcem DPH.

(dále jen „dodavatel“)

Kontaktní údaje:
Telefon: 774 404 024
E-mail: matrix01@volny.cz
Na e-maily odpovídáme v pracovní dny a během pracovní doby (9–17 hodin) podle situace a aktuálních možností, nejpozději však do druhého pracovního dne.

Prodejny pro osobní převzetí zboží:

  • Praha – knihkupectví FANTASYA, Šafaříkova 370/11, Praha – Vinohrady, 734 751 684, praha@fantasya.cz. Otevřeno PO-PÁ 10:00–12:30 a 13:00–18:00
  • Brno – knihkupectví ARRAKIS, Veveří 24, 774 254 384 nebo 511 116 754, arrakis1@volny.cz. Otevřeno PO-PÁ 9:00–13:00 13:30–17:00
  • Ostrava – knihkupectví MATRIX, Hollarova 6, 774 404 024, matrix01@volny.cz. Otevřeno PO-PÁ 9–17

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.fantomprint.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, dostupnost je uvedená u každé položky zvlášť.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží se považuje za uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží (v případě osobního odběru).

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky
Objednávku je možné zrušit pouze na základě osobního kontaktu, písemně, telefonicky nebo e-mailem (viz kontakty).

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, poštou nebo jiným přepravcem, od zadání objednávky. Možnost dodání je uvedená při každé položce zvlášť, pokud je termín dodání u položek různý, doba dodání je totožná s dobou dodání položky, která má dobu dodání nejdelší. Předchozí je možné změnit dohodou kupujícího a dodavatele (např. poznámkou k objednávce o částečném dodání zboží z objednávky). Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky i Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám v nákupním košíku.

Cena dopravy
Cena za dopravu zboží je 60 Kč. Objednávky v ceně 1500 Kč a více mají dopravu zdarma. Zdarma jsou i osobní odběry na našich prodejnách.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele (viz kontakty), dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (fakturu).

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 5 pracovních dnů od objednávky, pokud se dodavatel a odběratel nedohodnou jinak. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
V případě reklamace zákazník kontaktuje dodavatele, osobně, telefonicky nebo e-mailem. Na základě dohody zákazník doručí dodavateli reklamované zboží a dodavatel se zákazníkem rovněž dohodnou způsob vyřízení reklamace (zpravidla výměna zboží nebo, v případě, že reklamované zboží už není skladem, vrácení ceny objednávky nebo možnost slevy na další objednávku ve výši ceny reklamovaného zboží).

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte v případě, že jste kupní smlouvu uzavřeli jako spotřebitel, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení nám musíte prokazatelné oznámit a nejpozději do 14 dní takové oznámení odeslat. Ve lhůtě 14 dní od odstoupení nám také musíte odeslat zboží, kterého se odstoupení od smlouvy týká. Náklady na odstoupení včetně poštovného nese zákazník. Peníze Vám vrátíme do 14 dní od odstoupení od smlouvy, pokud nám zboží osobně doručíte, nebo prokážete, že jste nám ho odeslali na naši adresu v ČR, a to na účet, ze kterého jste původně objednávku uhradili, případně jinou formou dle vzájemné dohody, a to včetně nákladů na dodání, které jsme od vás na základě smlouvy přijali.

Fantomprint.cz ručí zákazníkovi za:

dodržení ceny, která byla platná v okamžiku odeslání objednávky zákazníkem dodání zboží tak, aby nebylo poškozeno, dodáním se pro tento účel rozumí předání prvnímu přepravci dodání zboží v takovém množství a sortimentu, v jakém bylo uvedeno na objednávce přiložení daňového dokladu, pokud si zákazník nepřál jinak

Fantomprint.cz nenese odpovědnost za:

opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr) opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce poškození zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku a pod.) nepřebírejte! obsahovou náplň knihy a podobných produktů oficiálně uvedených vydavatelem

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží výhradně pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení ve svém „kontě“.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na matrix01@volny.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.fantomprint.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.